Ledige lokaler i skur 97 - Kneppeskjær

Ledige lokaler i skur 97 - Kneppeskjær

Oslo Havn KF søker etter et firma/operatør som kan bidra til mer gods sjøveien til Oslo.

Ledige lokaler i Kongshavnveien

Ledige lokaler i Kongshavnveien

Oslo Havn KF har ledige kontorlokaler i Kongshavnvn. 28.