Den nye kulturbydelen

Den nye kulturbydelen

Med operaen som et naturlig midtpunkt, skapes det en helt ny bydel i Bjørvika som fylles med boliger, restauranter, kulturbygg og sjøbad.

Operaen, tegnet av arkitektkontoret Snøhetta har blitt en attraksjon og et signaturbygg for hele hovedstaden.

Strekkoden
Av all den storslåtte arkitekturen i Oslo, er kanskje Barcode den stiligste - og den nyeste.

Operakvarteret har nemlig en rekke høyhus som vender mot fjorden og Operaen hvor det finnes både næringsdrivende og leiligheter. Sammen ser de mange moderne, skinnende husene som en strekkode. Og dermed navnet Barcode. Alle byggene skal stå ferdige i 2016.

Under utbygningen som startet i 2007 ble det funnet hele ni treskip fra det 14. og 15. århundre sammen med mange ulike gjenstander i materialer fra hele verden. Dette er den største samlingen av historiske skipsvrak som er funnet her i landet og på grunn av fjorden som strakte seg helt opp til der Barcode står i dag, er treverket blitt bevart for ettertiden.

Alle de arkeologiske funnene er nå utstilt på Norsk Maritimt Museum. 

100 fotballbaner
Når Bjørvika er ferdig utbygget vil den nye bydelen romme 4-5.000 boliger og ca 20.000 arbeidsplasser.

Man regner med at 30 000 mennesker, like mange innbyggere tilsvarende mellomstore byer som Hamar og Moss, vil jobbe eller bo i bydelen. I tillegg vil kulturinstitusjonene og andre aktiviteter trekke besøkende til bydelen.

Totalt skal 700 dekar bygges ut. Det tilsvarer nær 100 fotballbaner på størrelse med Ullevål stadion. Totalt skal det bygges noe under en million kvadratmeter gulvflate.

Den overordnede reguleringsplanen for Bjørvika, Bispevika og Lohavn ble sammen med utbyggingsavtalene enstemmig vedtatt av bystyre i august 2003. Plan- og bygningsetaten har en samlet oversikt over planer og dokumenter for Bjørvika.

Bidrar i utviklingen
HAV Eiendom, det heleide datterselskapet til Oslo Havn KF, deltar i utviklingen av Bjørvika. I 2009 fikk eiendomsselskapet tildelt en sentral rolle i forbindelse med å lokalisere Munch museet, Stenersenmuseet og det Deichmanske hovedbibilioteket i Bjørvika.

Bjørvika Utvikling AS (BU), ble i 2003 stiftet av grunneierne og fremtidige grunneiere i Bjørvika. Selskapets formål er å være et felles interesse- og koordineringsorgan for grunneierne overfor bl.a. offentlige myndigheter i utviklingen og utbyggingen av området. Selskapet eies av Bjørvika Utvikling AS (BU), HAV Eiendom AS (HAV E) og Oslo S Utvikling AS (OSU). HAV E har 66% og OSU 34% eierandel i BU,  noe som gjenspeiler eierforholdene av utbyggingsarealene i Bjørvika.

Boliger, sjøbad og småbåthavn på Sørenga
Høsten 2011 flyttet de første beboerne inn på Sørenga. Da sto ett av i alt åtte byggetrinn ferdig, sommeren 2015 var fire trinn allerede utsolgt. Sørenga Utvikling AS står for utviklingen av området som tidligere huset skip og havnetrafikk.

Tidlig sommeren 2015 åpnet det også et forfriskende sjøbad helt ytterst på Sørenga. Her kan både beboere og besøkende ta seg en dukkert i den klare Oslofjorden eller ta en rast mens de titter utover store deler av Oslos havneområde. Fra Operaen til Vippetangen, man kan se lenger enn man tror.