Om Fjordbyen

Om Fjordbyen

I Oslos tusen år lange historie har det aldri vært satt i gang et prosjekt på størrelse med byutviklingsprosjektet Fjordbyen. Nå skal også havnen bli by og de omfattende planene skal se til at Osloborgere igjen skal ha nærkontakt med den livgivende fjorden.

Den 19. januar 2000 regnes som startskuddet for Fjordbyen. Da vedtok bystyret i Oslo at så mye som mulig av havneområdene skulle bli frigjort til byutvikling. Målet er at byen skal åpnes mer mot fjorden og at de idylliske områdene langs vannet skal bli mer tilgjengelige for folk flest. I følge planene skal Fjordbyen stå helt ferdig i 2030.

Prosjektet omfatter områder fra Frognerkilen i vest og til Sydhavna sørøst om byen. Tilsammen utgjør det et areal på ca. 2.260 dekar. En viktig del av prosjektet er havnepromenaden, en jevn og trygg gang- og sykkelvei, skal gå langs hele strekningen fra en ende til en annen.

Oslo Havn har en veldig spesiell posisjon når det kommer til fremtidsprosjektet Fjordbyen. En del av planene er at all havnevirksomheten flyttes til Sjursøya, slik at andre områder blir tilgjengelige for byutvikling. Dette betyr at en omorganisering og effektivisering av havnen har blitt en nødvendighet. Oslo Havn er også grunneier i store deler av havneområdene og har derfor en utrolig viktig rolle som bidragsyter til prosjektet som skal sikre en spennende og miljømessig byutviklingen.

På sidene som følger kan man lese om de ulike utviklingsprosjektene for Fjordbyen, delt inn etter de ulike områdene i byhavnen.

Man kan også lese mer om bakgunnen til prosjektet på Oslo kommunes nettsider.