Sydhavna

Foto: Espen Braata
Sydhavna er Norges viktigste logistikknutepunkt. Denne moderne industrihavna ligger øst i indre Oslofjord.

Her legger Oslo Havn til rette for at gods kan komme sjøveien til hovedstaden. Fra Sydhavna kan varer distribueres til halve landets befolkning på under tre timer. Sydhavna har derfor stor lokal, regional og nasjonal betydning innen logistikk.

Fremtidig utvikling av Sydhavna er nødvendig for at varer kan komme sjøveien, og dermed redusere tungtransporten inn til Oslo. Sjøtransporten er mer miljøvennlig enn alle andre transportformer. Å flytte gods fra vei til sjø er viktig for å redusere klimautslippene. Befolkningen i Oslo og Østlandsområdet vokser og behovet for varer øker. Sydhavna har derfor en viktig funksjon for miljøet, trafikksikkerheten og transportsystemet.

I Sydhavna ligger Yilport, Norges største containerhavn. Her ligger også oljeterminalen for Østlandet. Fra Sydhavna går det daglig tog til Gardermoen med flydrivstoff.

Samtidig driver flere virksomheter import av blant annet biler, salt, korn, kraftfor, betong og sement. Som en del av sirkulasjonsøkonomien finnes gjenvinning av skrapjern og fremtidig mellomlagring av CO2.