Adgang til kaiene

Oslo Havn er underlagt et sikkerhetsreglement, kalt ISPS (International Ship and Port Facility Security Code). Dette er et internasjonalt regelverk for å forbedre sikkerheten for skip og havneanlegg med internasjonal trafikk.

Målet er å forebygge og bekjempe terror og sabotasje, og annen kriminalitet. ISPS-reglementet omfatter alle skip over 500 bruttotonn, rederier, havner og myndigheter, samt leietakere og alle andre som benytter ISPS-havneanleggene.

ISPS havneterminaler

I Oslo Havn har vi 14 ISPS- havneanlegg som har nødvendige sertifikater for å motta skip i internasjonal fart. 

Se kart over ISPS- havneanlegg i Oslo havn

Havneanleggene er avsperret og merket med ISPS-skilt. Noen havneanlegg er permanent avsperret og sikret, mens andre er åpne og kun temporært stengt ved anløp av skip, slik som cruisekaiene i byhavna.

Alle ISPS havneanlegg har godkjente sikringsplaner som bygger på en sårbarhetsvurdering og omfatter ulike typer sikringstiltak. Slike tiltak kan være adgangskontroll, overvåking, gjennomsøking og visitasjon eller kontroll med last og skipsforsyninger.   

Adgangskort

Alle som har et ærend innenfor ISPS-områdene i havna må registrere seg for å få adgang. Det er den enkelte sikringsleder (PFSO) for de ulike havneanleggene som utsteder besøksbevis eller fast adgangstillatelse.

Adgang til Sjursøya nord

Portvakten på Sjursøya nord er bemannet fra 06.00 – 16.00 på hverdager.    

Hvis du har hyppige ærend kan du søke om fast adgang via et skjema. 

Tilfeldig besøkende får utstedt besøkskort hos portvakten. Husk å ta med dokumentasjon som bekrefter at du har et nødvendig ærend. Legitimasjon med bilde (førerkort, bankkort eller pass) må medbringes for kontroll.  

Adgang til bommen ved skur 90 / Kongshavnveien

Bommen ved skur 90 er åpen mandag til fredag mellom klokken 06 og 18.

Ved behov for fast adgang utenfor dette tidsrommet, eller behov for adgang Sjursøya nord - søk om adgang via dette skjemaet.    

For ytterligere informasjon:
Havnevakten mob 917 99 900 eller e-post havnevakt@oslohavn.no    

ISPS-kurs

Før du kan få adgang til et havneanlegg, må du gjennomføre ISPS-kurs. Kurset tar ca. 10-15 minutter.  Når du har gjennomført kurset vil du motta en e-post med bekreftelse og informasjon om hvor du skal henvende deg for å få utstedt kort.

ISPS - kurs for Oslo havn  

Sikkerhet og reglement for brukere og publikum

Oslo Havn er opptatt av å ivareta helse, miljø og sikkerhet for alle som ferdes i havna. Det krever at alle som ferdes på sjøen og i havna følger visse retningslinjer. Det er vedtatt to lokale forskrifter som gjelder i Oslo havn og Oslo kommunes sjøområde;

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Oslo kommune 

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen for Oslo kommune

Fartsgrense i godshavna

I Sydhavna er fartsgrensen 30 km/t. I havna er det mye biltrafikk, maskiner i arbeid og myke trafikanter i bevegelse. Det er viktig å vise stor årvåkenhet, følge oppmerkede gang- og kjøremønstre og ikke komme nær havnekraner og maskiner i arbeid. Respekter skilting i havna.  

For spørsmål kontakt Katrine Brede Didriksen på e-post katrine.brede.didriksen@oslohavn.no

Havnevakten er åpen 24/7 og kan kontaktes på  917 99 900