Containerkraner rives

Containerkraner rives

Nå plukkes Oslo havns eldste containerkraner ned bit for bit. Støyende arbeid må påregnes.

Kran 507 på Ormsund fra 1988 og kran 505 på Sjursøya bygget i 1982 har løftet sine siste containere. Nå rives de over 700 tonn tunge kranene ned - bit for bit for å gjenvinnes til nytt liv som nye stålprodukter. Krandelene vil skipes ut fra Celsas gjenvinningsterminal på Grønlia for omsmelting i Mo i Rana.

Støyende arbeid
Det må påregnes noe støyende arbeid, og arbeidet ventes å pågå ut april. Vi beklager de ulemper dette vil kunne medføre for naboene.

Normal arbeidstid vil være mandag - torsdag kl.07-19.

Mobilkraner på land deler opp kranene i mindre deler, mens flytekrana Taklift demonterer de største delene av kranene fra sjøsiden. Krandelene fra både Sjursøya og Ormsund vil deretter kuttes videre på Ormsund før de fraktes til utskipingsterminalen på Grønlia. Demonteringen utføres av Norsk Sanerings Service.

Støymålinger er foretatt, og støyrådgiver vurderer at arbeidet er innenfor støygrensene.

Entrepenør vurderer fortløpemde støyreduserende tiltak. Et av tiltakene som er gjort er at stålet nå rengjøres med gummimatter for å redusere støyen.

Containerkraner rives

Først ut. Flytekrana tar tak i kranarmen på kran 505 på Sjursøya. De store kranbitene fraktes over til Ormsund for videre demontering der. Foto: Øyvind Martinsen

Containerkraner rives

Mobilkran fjerner mindre deler av kran 507 på Ormsund, før flytekrana setter i gang med grovarbeidet. Foto: Øyvind Martinsenc

Containerkraner rives

Flytekrana på plass, klar til å demontere containerkrana på Ormsund. Foto: Rolf Mauritz Hanssen