Søknad om arrangement

Fakta

Hvis du vil arrangere noe i havna - på land eller til sjøs må
du søke oss om dette.

Her finner du søknadskjema for arrangement i havna

Søknad om arrangement

Hvis du ønsker å ha et arrangement enten på land eller til sjøs i havna ber vi deg søke om dette.

Her finner du søknadsskjema for arrangement i havna.

Dette må sendes til Oslo Havn og Oslo politidistrikt tre uker før arrangementet skal finne sted.