Den nye godshavna

Fakta

  • Fjordbyen reduserer havna fra 11 til 6 km.
  • Bystyret vedtok i 2010 at Oslos godshavn skal ligge i Sydhavna.
  • Alle containerne samles på Sjursøya Containerterminal                                

 Bildet: Illustrasjon av ferdigstilt Sjursøya Container Terminal

Den nye godshavna

Dette er planene for Norges største godshavn i Sydhavna.

- Vi bygger ut godshavna for å kunne forsyne befolkningen med de varene de etterspør. I fremtiden vil vi håndtere dobbelt så mange containere som i dag. Alle containerne er nå samlet på Norges største containerterminal på Sjursøya, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Les mer og se bilder fra åpningen av containerhavna 21. april 2016.

I 2015 / 2016 skal terminalen etter planen ha en kapasitet på 300 000 / 350 000 TEU. Ferdig utbygd skal terminalen i fremtiden kunne håndtere totalt 450 000 containere (TEU).

Mer gods den miljøvennlige sjøveien
I 2030 vil det bo 1,5 millioner mennesker i Oslo-området. Det er nesten 30 prosent flere innbyggere enn i dag. Det er ikke planlagt noen vesentlig utbygging av veiene inn til Oslo. I tillegg bor halve Norges befolkning mindre enn tre timer fra Oslo havn.
Hvis alle skoene, klærne og maten innbyggerne trenger skal komme med lastebil, vil køene inn til Oslo vokse for hvert år som går.

Oslo Havn har satt seg mål om at det i 2030 skal komme 50 prosent mer gods til havna enn i dag. Ved å doble kapasiteten i containerhavna forsøker Oslo Havn å hindre kø på veiene. Et vanlig containerskip som seiler inn Oslofjorden erstatter cirka 400 trailere på hovedveiene inn mot Oslo. Skulle disse trailerne kjørt etter hverandre, ville de ha laget cirka ti kilometer med kø.

Norges største containerterminal
Sjursøya Containerterminal  er Norges største og en av verdens mest arealeffektive. Containerterminaloperatøren siden februar 2015 er  Yilport Oslo.  Yilport Holding har en avtale i 20 år med mulighet for ytterligere 10 år. 

Et viktig mål for Oslo Havn er å sikre en konkurransedyktig havn. Effektivisering av terminalene og å organisere dem så optimalt som mulig må til for å sikre at mer gods går sjøveien.

Alle slags typer gods
Godshavna i Sydhavna vil kunne ta imot alle slags typer gods, alt fra forbruksvarer, bensin, sement, nye biler og skrapjern til ulike former for stykkgods. Sydhavna, som strekker seg fra utløpet av Alnaelva til Ormsund, utgjør 615 dekar og er like stort som 86 fotballbaner. Fra havna kommer godset raskt ut på hovedveinettet eller over på jernbane. Den nye havna er et transportknutepunkt for hele Oslo-området.

Fargesatte kraner, arkitekttegnede bygg og buffersoner
Oslos godshavn er bygget med vekt på estetikk og arkitektur. Det er utført omfattende sanering av gamle havneskur og satt krav om høy standard på nybygg. Det karakteristiske havneskuret på Kneppeskjær tegnet av anerkjente arkitekter er blitt et «landemerke» i havna og det moderne garasjebygget på Sjursøya var kandidat til Oslo arkitekturpris i 2014.

De nye containerkranene er spesielt fargesatt for å passe inn med omgivelsene, men er likevel godt synlige og har skapt en ny skyline i byen.  

Den nye godshavna ligger i Oslo sentrum og boligene helt inntil havna. Derfor skal det lages buffersoner i form av grønne rekreasjonsområder mellom byen og havna. Siktlinjer fra det bakenforliggende landskapet til øyene og fjorden skal opprettholdes.

Reguleringsplan for Sydhavna.

Fakta om Sjursøya Containerterminal:
137 dekar
Kapasitet: 300 000 / 350 000 TEU i 2015-2016 / 450 000 TEU (ferdig utbygd)
Kraner: Ved oppstart 4 containerkraner (SSG) og 8 stablekraner  (RTG)
Kai: 665 meter