Miljøsertifisering

Oslo Havn KF er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001.Vi ble første gang sertifisert i 2001 og har siden den gang jobbet systematisk for å forbedre vår miljøpåvirkning.

ISO 14001-sertifiseringen krever at vi jobber systematisk med oppfølging av havnas miljøpåvirkninger og miljøpolitikk.

Vår sertifisering gjelder for ytre miljø ved utvikling, forvaltning og drift av Oslo havn.

Videre jobber vi også med våre kunder og leverandører for å oppnå høyest mulig miljøkvalitet også hos dem.

Standarden bidrar til økt fokus og kontinuerlige forbedringer ut over de kravene myndighetene setter, og vår etterlevelse av kravene kontrolleres årlig av en intern revisjon samt ekstern revisjon utført av et akkreditert sertifiseringsorgan. Oslo Havn revideres fra 2010 av Teknologisk Institutt.

Oslo kommune arbeider for at alle kommunens virksomheter skal miljøsertifiseres.