Norges største containerhavn

Norges største containerhavn

Halve Norge bor under tre timer fra Oslo havn. Operatøren Yilport Oslo tar imot og formidler forbruksvarer til store deler av landet.

Effektiv håndtering
Store mengder forbruksvarer ankommer Oslo havn. Kort avstand til både hovedveinett og jernbane gjør transport videre enkel og effektiv.

Kraner
Terminalen har fire containerkraner (SSG-kraner) og åtte stablekraner (RTG-kraner).

Moderne og effektiv containerterminal
Yilport Oslo er siden februar 2015 containerterminaloperatør på Sjursøya.

Kontakt Yilport Oslo -se hjemmesiden 


Slik er Oslos effektive godshavn.