Forsyner Norge med olje

Fakta

40 % av Norges totale oljeforbruk kommer over Oslo havn

Hver dag går to tog med flydrivstoff til Oslo lufthavn, Gardermoen

Forsyner Norge med olje

Oslo er en stor oljehavn. 40 prosent av landets private oljeforbruk til boliger og drivstoff kommer til Sjursøya, og hver dag går to 300 meter lange tog til flyplassen på Gardermoen med flydrivstoff.

Det er oljeselskapene Uno-X Forsyning AS, St1 Norge AS, Circle K Norge AS og Oslo Lufthavns Tankanlegg (OLT) AS som er eiere og operatører av anleggene ute i dagen.

Oljeselskapene importerer ulike oljeprodukter til det norske markedet.

Sisterne Drift DA (tidligere Ekeberg Oljelager DA) opererer oljeanleggene for de fire oljeselskapene.