Aktivitetsdag på Ormsund

Søndag 19. Juni kl. 14- 17 tar vi arbeidet med planen for buffersonen på Ormsund inn i Eplehagan / Skakkeberget og ut på badebrygga – for å møte naboer og brukere.

LÈVA Urban Design har, på oppdrag fra Oslo Havn KF, ansvaret for å samle innspill i prosessen. Vi skjønner at naboene er opptatt alt som skjer rundt Ormsundterminalen, og Oslo Havn ønsker å kommunisere dette og har egen dialog om asfaltanlegget og andre aktiviteter knyttet til havnedriften. Den 19. juni vil det først og fremst handle om den framtidige buffersonen på Ormsund.

Ormsundløypa
På aktivitetsdagen vil LÈVA Urban Design lede opplegget. Det vil bli laget en morsom liten løype gjennom buffersonen, også kalt «Ormsundløypa». Underveis i løypa kan du lære litt mer om stedet som du kanskje ikke visste fra før, samtidig som at du på hvert stopp kan fortelle oss dine ønsker og ideer for området. Vi lager en egen liten twist på løypa til barna. Landskapsarkitekten, arkitekten og representanter fra Oslo Havn blir også med oss.

Vi ønsker å utforske potensialene som finnes i buffersonen sammen med dere som en hyggelig søndagsaktivitet, og vi håper dere har lyst og mulighet til å stikke innom og komme med innspill!!

Det blir enkel servering.

Ta kontakt med Aga fra LÈVA dersom dere har spørsmål i forkant av arrangementet.
Tlf. 92 66 94 31 Epost: aga@leva-urbandesign.no