Avfall til gjenvinning

Innepakket og tildekket avfall til gjenvinning er vurdert som en mulig type gods til Ormsund, men er ikke aktuelt denne vinteren.

I fjor importerte en kunde på Sjursøya avfall til gjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Kunden trenger nå mer plass til oppbevaring av avfallet og har henvendt seg til Oslo Havn om muligheten for å håndtere dette et annet sted i havna.

På havna mellomlagres avfallet under tak før det raskt sendes videre med lastebil til Klemetsrud for å bli omgjort til miljøvennlig fjernvarme og strøm til Oslos befolkning.

Oslo Havn har jevnlig dialog med kunder om mulighetene for å ta i mot og håndtere ulike typer gods til Ormsund.

Mulig type gods til Ormsund, men ikke i vinter
Oslo Havn har vurdert at avfall er en type gods som det kan være mulig å ta inn over Ormsund, under forutsetning av at det blir gjort på en ansvarlig og hensynsfull måte.

For kommende vinter er det ikke planlagt å ta i mot avfall på Ormsund.

Se info om Ormsund flerbruksterminal