Båter til Ormsund

Nor Viking vil ligge ved Ormsund natt til 31. mai, men starter lossing dagen etter.

Lasteskipet Nor Viking ankommer Norstones terminal på Ormsund på kvelden 30. mai. Lossing av båten vil foregå på dagtid 31. mai.

Det er ventet flere båter til terminalen i løpet av uken. Lossing vil foregå på dagtid.