Bekkelagstunet blir omsorgsenter

Urtehagen Omsorgsenter er nye leietaker av Bekkelagstunet, Ormsundveien 16.

Urtehagen Omsorgssenter ønsker å starte et omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere. Det kan også være aktuelt å etablere andre typer aktiviteter her. Dette kan være et allment omsorgssenter, ungdomssenter/
boliger, akutt- og utredningsinstitusjon,  barnehage eller skole.

- Vi ønsker å skape et godt omsorgssenter for mennesker som har et stort behov for hjelp, oppfølging og trygge rammer. Vi ønsker å ha et godt samarbeid med nabolaget,  og vil invitere til dette, sier daglig leder UrtehagenOmsorgssenter, Trond Ali Linstad.

Bekkelagstunet består av fire hybelbygg med ca. 50 rom, uthus og administrasjonsbygg med møtelokaler og kontor. Avtalen ble inngått med Oslo Havn KF i mai og har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse.

- Oslo Havn KF er fornøyde med  ha funnet en seriøs leietager til Bekkelagstunet, som vil forvalte eiendommen godt i påvente av fredningsprosess og videre avklaringer av fremtidig utvikling av området. Vi ønsker Urtehagen Omsorgssenter lykke til med den videre planlegging og det viktige arbeidet de gjør, sier eiendomsdirektør Åsa Nes.