Bli bedre kjent med Oslo havn

Oslo havn er kjempeviktig for folk og næringsliv, for det grønne skiftet og for byutvikling, sier havnestyreleder, Roger Schjerva i magasinet Fjordbyen.

Oslo havn er med på å gjøre byen mer attraktiv, og at byen når sine klimamål ved å få mer varer og gods over fra vei til sjø, er budskapet til styrelederen i intervjuet Bli kjent med Oslo havn  

Les hele Fjordbyen-magasinet med artikler om utviklingen av Fjordbyen i Oslo.