Buffersonen på Ormsund

Oslo Havn og LÈVA Urban Design ønsker flere innspill til buffersonen på Ormsund og lanser en egen inspirasjonsside på Instagram, «Ormsundgram», der du kan like og kommentere.

LÈVA Urban Design har på vegne av Oslo Havn fått i oppdrag å samle inn innspill til hvordan buffersonen rundt Ormsund kan se ut.

Byutviklingsselskapet har gjennomført flere dybdeintervjuer med sentrale aktører om ønskede aktiviteter og tiltak i området, og 19. juni ble det arrangert en aktivitetsdag på Ormsund for å samle inn innspill fra blant andre naboer.

Nå vil de også ha innspill fra dem som ikke var til stedet på aktivitetsdagen i juni – særlig fra ungdommer.

Følg Ormsundgram her: https://www.instagram.com/ormsundgram/

Om du ønsker å gi innspill og ikke har Instagram, så kan du sende innspill på e-post: aga@leva-urbandesign.no

Frist er 2. september.

Takk for ditt engasjement!

Foreløpige innspill