Enighet i havneoppgjør

NHO LT og Norsk Transportarbeiderforbund er kommet til enighet.

Dermed blir det ingen streik i norske havner.

Partene kom til enighet noen timer på overtid etter meklingsfristen ved midnatt 23. september. 

Partene er i hovedsak enige om å videreføre dagens tariffavtaler. Det er ikke avtalt generelle tillegg eller andre satser, med unntak av matpengesatsen, i følge NHO LT.

Meklingen omfattet Rammeavtalen om fastlønnssystemet for losse- og lastearbeidere, Sør og Nord-Norgeavtalen og Havneoverenskomsten.

Partene er enige om å henvende seg til staten for å få en vurdering fra ILO (FNs arbeidslivsorganisasjon) om hvorvidt organiseringen av losse- og lastearbeid i Norge oppfyller ILO- konvensjon 137. Partene er enige om å fryse nåværende avtaler i påvente av svar fra ILO, i følge NHO LT.