Enovastøtte til landstrøm i Oslo

Oslo Havn har fått 9 millioner til landstrøm til ferger på Vippetangen.

 - Dette er gode nyheter. Nå kan vi starte arbeidet med å lage en fremtidsrettet løsning for fergene på Vippetangen, som vil kunne kutte 3500 tonn utslipp i året og bidra til at byen når sine klimamål, sier havnestyreleder Roger Schjerva.

Oslo Havn er opptatt av klima og tenker langsiktig, og ønsker å tilrettelegge for sjøtransport med lavere luft- og klimagassutslipp.

Enova setter krav til at anlegget skal stå ferdig til bruk innen 1. juli 2018. Oslo Havn KF må drifte og vedlikeholde anlegget i tre år, og vi legger opp til at landstrømanlegget skal driftes av brukerne på sikt, slik som Color Line gjør i dag. Selv om landstrømanlegget står klart i 2018, kan ikke Oslo Havn kreve at skip skal ta det i bruk.

- Vi er i dialog med rederiene og ønsker å være en pådriver for å dytte sjøtransporten i en mer miljøeffektiv retning, sier Roger Schjerva.   

Positive fergeselskap

DFDS og Stena Line sine ferger bruker terminalen på Vippetangen i dag. 

-        DFDS har besluttet at det vil investeres ilandstrømsfasiliteter på de neste skip som settes inn på ruten. I mellomtiden benytter og optimerer vi den katalysatorbaserte teknologi vi allerede har investert i på våre to nåværende skip, som allerede fjerner 80% av NOx-utslipp ved strømproduksjon ved kai, sier Roar Funderud, adm direktør i  DFDS Seaways AS.

Johan Edelman, Trade Director för linjen Oslo-Frederikshavn i Stena Line uttaler:

- Hållbarhet är en central och strategisk fråga för Stena Line och vi arbetar aktivt med olika åtgärder på olika linjer för att minska utsläppen från våra fartyg. Vi ser givetvis positivt på stödet som Oslo
Havn får för att bygga landströmsfaciliteter och ser fram emot en fortsatt dialog med havnen.

Kontakt:

Roger Schjerva, styreleder Oslo Havn KF mob 901 03 661

Fakta:
Oslo Havn KF søkte om 10 millioner, og har fått innvilget støtte på 9 millioner for å bygge en landstrømløsning til terminalen for utenlandsferger på Vippetangen (Utstikker II). Denne terminalen benyttes per i dag av to fergeselskaper, DFDS og Stena Line. Stena Line ligger ved kai på terminalen kun 1 time 6 dager i uken, mens DFDS ligger 6-7 timer i gjennomsnitt hver dag hele året med unntak ved årlige dokkingsperioder.

Søknad Enova