Fortsatt drift av asfaltverk på Ormsund

Klager på det midlertidige asfaltverket har ikke fått medhold.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har 1. november meddelt NCC, at klagernes anførsler til asfaltanlegget ikke har ført frem.

Det betyr at Oslo kommunes tillatelse blir stående. 

Fylkesmannens vedtak er endelig. Oslo Havn tar avgjørelsen til etterretning.

Les mer om flerbruksterminalen på Ormsund.