Gammel havnekran blir kunst

Oslo Havn har tatt vare på en gammel havnekran, som nå blir til et lyssatt «kunstverk» i en ny park ytterst på Sjursøya.

Buffersonen i form av en liten park med krankunstverket ble åpnet av havnestyreleder Roger Schjerva 16. desember.

src="filestore/Bildearkiv/Nyheter_2016/IMG_4668.jpg" id="ipsobj-Files.File-3687" class=" img thumbnail-Files-File thumbnail-Files-File thumbnail-Files-File thumbnail-Files-File thumbnail-Files-File" alt="Roger Schjerva" style="width: 300px;" />

Kranen, også kalt stubbebryteren kom til Oslo havn i 1969 for å ta i mot transformatorer til en transformatorfabrikk på Hasle, og det finnes få tilsvarende kraner i verden. 

Park som naturtro øy –utsiktspunkt
Krana vil være godt synlig fra sjøen og stå i et 7000 kvm stort grøntområde/ buffersone som er utformet med samme type vegetasjon og landskapsform som øyene i Oslofjorden. Buffersonen ligger ytterst på Sjursøya i umiddelbar nærhet til en adgangsbegrenset godshavn og vil ikke være tilgjengelig for publikum. Det er derfor lagt vekt på lage parken som en naturtro øy som kan gli inn i landskapet.

På toppen av kranen, nesten 20 meter over bakken, er det laget en utkikksplattform som gir utsikt over havna og byen.  

Buffersoner mellom havna og byen
Buffersonen på Sjursøya er en av tre bufferområder i form av grønne parkområder som skal bygges for å ramme inn Norges største godshavn i Sydhavna. De andre buffersonen på Ormsund og Kongshavn er under planlegging og vil bygges i løpet av de nærmeste årene.

Kranens historie:
Stubbebryteren er en såkalt Derrick-kran som opprinnelig sto om bord i skipet Christen Smith, og den ble brukt i forbindelse med frakt av jernbanevogner og lokomotiver til India for den britiske stat. Den ble oppført i Oslo havn i 1969 og det fi nnes få tilsvarende kraner i verden. Den ble kjøpt inn i forbindelse med transport av transformatorer fra ASEAs (i dag ABB)
transformatorfabrikk på Hasle. Disse kunne veie opptil 80 tonn, og var slik sett et enkelt løft for Stubbebryteren. I tillegg ble kranen benyttet for utskiping av hele skipsseksjoner for Strømmen Stål og turbiner fra Kværner Brug i Nydalen og NEBB på Skøyen. Kranen var i bruk frem til slutten av 1990-tallet og har kun unntaksvis blitt benyttet siden.

IMG_4659.jpg

  IMG_4679.jpg

Entrepenører og samarbeidspartnere som har bidratt til den nye buffersonen ble takket ved åpningen av havnestyreleder Roger Schjerva,
havnedirektør Anne Sigrid Hamran og prosjektleder Erlend Pehrsson.