Gasslekkasje på Filipstad

12:32 Flere personer er sendt til sykehus etter en gasslekkasje på kaffebygget (Joh. Johansson) på Filipstad.

Nødetatene var raskt på plass og evakuerte bygget. Kaiområdet ble avsperret, men er nå åpnet igjen.  

Gasslekkasjen ble stanset etter kort tid. Brann- og redningsetaten gjennomsøkte bygget, og forsikret at det er trygt for for publikum å bevege seg i området.

Nødetatene har forlatt stedet.