Har fjernet grunne ved Sjursøya

Kystverket prosjekt "Innseiling Oslo" har denne uken ferdigstilt grunnene Blindskjærsbåen og Kavringsanden.

Kystverkets prosjekt ”Innseiling Oslo”  utdyper innseilingen i Oslofjorden for en enklere, bedre og sikrere skipstrafikk inn og ut av Oslo. 

Se Kystverkets prosjektside for info om arbeidet og hvilke risikoanalyser som er foretatt.

Følg med på prosjektets Facebookside – Innseiling Oslo

Kystverket har opprettet en SMS-varslingstjeneste der du kan melde deg på for å motta informasjon om tidspunktene for sprengning. Dette gjøres ved å sende ”oslofjord” til 2080. Det er gratis å motta
SMS-varsler.