Havnestyret i Oslo skiftes ut

Dette skjer som en naturlig konsekvens av bystyreflertallet. Byrådet utnevner formelt det nye havnestyret 13. oktober.

Her er innstillingen fra byråd for næring og eierskap.

Det betyr at Bernt Stilluf Karlsen går av etter 16 år, rekordlenge for en styreleder i Oslo Havn. I Stilluf Karlsen sin periode har Oslo Havn gjennomgått en total endring som preger både bybildet og havneaktivitetene. Stilluf Karlsen har all grunn til å være fornøyd med den innsatsen han har gjort både for byen og havnen. 

I år 2000 fikk Oslo Havn et oppdrag om å tilrettelegge for utviklingen av «Fjordbyen», samtidig som Oslo skulle forbli en sentral havneby. De 16 årene Stilluf Karlsen har ledet styret har Oslos sjøfront gjennomgått en rivende utvikling som byen vel aldri har sett maken til tidligere. Både havneområdene, byutviklingsområdene og selve havnevirksomheten har gjennomgått en total forvandling. Havnen er rustet for å møte fremtiden med miljøvennlig sjøtransport og byens befolkning har fått en sjøfront som vel knapt noen kunne drømme om for 16 år siden.

«Det har vært en usedvanlig morsom tid med mange spennende utfordringer. Vi hadde aldri klart å levere de resultatene som er levert, for byen, for havna, over vann og under vann, om ikke hele organisasjonen i Oslo Havn KF hadde stått på i alle disse årene, med entusiasme, kreativitet og kvalitet i alle ledd. Jeg føler at jeg i 4 bystyreperioder har hatt tillit til å kunne initiere og gjennomføre tiltak som ellers kanskje hadde tatt litt lenger tid. Jeg ber om tilgivelse fra alle som føler at de er blitt "overkjørt" og har ingen problemer med å se at det er flere som i dag også gleder seg over at min periode som styreleder er over. Jeg gir fra meg stafettpinnen med stor glede, og ønsker byen og organisasjonen lykke til videre. Oslo har fått en levende sjøfront, en levedyktig havn, rent vann og har fremtiden for seg», sier Stilluf.