Ikke støtte til landstrøm i Oslo

Oslo Havn stod ikke på listen over de 13 som får økonomisk støtte til landstrøm fra Enova.

Oslo Havn søkte om 10 millioner til å utvikle en fremtidsrettet landstrømløsning for utenlandsfergene på Vippetangen frem mot 2020, i nær dialog med fergeselskapene. Slik sikrer en at en lager en landstrømløsning som faktisk tas i bruk og at en tilrettelegger for eventuelle nye ferger.  

Enova satte som krav at løsningen skulle stå klar på kaikant i 2017. Dette ble for tidlig for Oslo havn og er nok er årsaken til at vi ikke fikk støtte i denne omgang, og at ENOVA valgte å støtte andre mer nært forestående prosjekter som Oslo Havn vil følge nøye med på. 

Vi har ingen søknad klar for neste søknadsrunde i mai 2016, men jobber kontinuerlig med smarte løsninger for framtiden som vi eventuelt kan søke støtte fra Enova på.

Enova har til nå delt ut 82 millioner kroner. Oslo Havn har utredet landstrømløsning for to cruiseskip på Vippetangen som er estimert til å koste 110 millioner kr kun for løsningen i havna. Det inkluderer ikke ombygging på skipene.

Oslo Havn støtter Enova i prinsippet om gi støtte til de løsningene som gir mest landstrøm pengene. Oslo Havn er opptatt av å finne løsninger som gir nytte for våre kunder samtidig som vi oppnår ønsket miljøeffekt. 

Se sak hos Enova: 

http://www.mynewsdesk.com/no/enova-sf/pressreleases/enova-kobler-til-13-landstroem-prosjekter-1392206