Ingen alvorlige småbåtulykker på 13 år

Havnepolitiets fokus på sikkerhet og synlig politi på sjøen gir positive utslag i ulykkesstatistikken.

Havnepolitiet holder til i skur 30 på Nordre Akershuskai og har som hovedoppgave er å forebygge og forhindre straffbare handlinger på sjøen og overvåke sjøtrafikken i Oslo havnedistrikt.

Det har ikke vært noen alvorlige fritidsbåtulykker i Oslo havnedistrikt siden 2003. Det var en ulykke utenfor Gressholmen i september 2014, da to småbåter kjørte i hverandre og hvor én person ble funnet omkommet, men denne ulykken skjedde i Follo politidistrikt.

Politioverbetjent Roar Isaksen ved Havnepolitiet mener at den positive utviklingen blant annet skyldes gode prioriteringer og godt samarbeid med andre aktører.

- Fokus er, og har alltid vært, sikkerhet på sjøen. Føring av båt i ruspåvirket tilstand, med for stor hastighet, i mørke og når det er dårlig sikt, skaper ulykker. Derfor er det viktig med forebyggende tiltak, hyppige kontroller og at politiet er synlig på sjøen – og ikke minst, godt samarbeid med Oslo Havn, sier Isaksen.

Ingen drukningsulykker 
I 2015 hadde Havnepolitiet tre oppdrag som gjalde personskade på øyne. I 2015 og så langt i 2016 har det heldigvis ikke vært noen drukningsulykker.

Havnepolitiet kontrollerte over 1800 båter i 2015. Av dem ble det gitt 567 advarsler, 150 forenklede forelegg og 45 anmeldelser.

De vanligste forseelsene gjaldt kjøring med for høy fart og kjøring uten flytevest. De fleste forhold som resulterte med anmeldelse, gjaldt kjøring i ruspåvirket tilstand.

Flere bistandsoppdrag
Havnepolitiet hadde 149 søk- og redningsoppdrag i 2015, mens det så langt i år har vært 54 oppdrag av denne typen.  Men til tross for færre søk- og redningsoppdrag og ingen alvorlige ulykker på sjøen, var det et travelt år for Havnepolitiet i fjor.


- Mye tid og ressurser har gått med til å bistå andre politidistrikt, særlig politiet i Asker og Bærum og Follo, og andre etater. Fra neste år blir Oslo politidistrikt slått sammen med politiet i Asker og Bærum, og fra 2020 er det foreslått at også Røyken og Hurum inkluderes. Det betyr at vi må tjene et betydelig større område enn vi gjør i dag – helt ned til Holmsbu i Hurum, og det kan bli utfordrende, sier Isaksen.

 

havnepolitiet_704.jpg
Teamwork. F.v.: Ola Langedal, Inge Solberg og Roar Isaksen (foto: André Strand).