Innspill til buffersone på Ormsund

Over 100 naboer møtte opp på aktivitetsdagen på Ormsund 19. juni. Her kan du se innspillene som kom inn.

Vi takker for alle gode innspill. Disse blir nå tatt med i den videre planlegging.

Les alle innspillene her.