Kortreist betong til Munchmuseet

Betong fra Sjursøya i Oslo havn leveres daglig til det nye Munchmuseet i Bjørvika. Til jul skal museumstårnet, som blir hele 13 etasjer, stå ferdig.

Det er NorBetong på Sjursøya som nå daglig leverer betong til det nye Munchmuseet, og tidligere har Unicon levert betongen til grunnarbeidene.

Nesten 20 000 tonn betong kommer fra Sjursøya, der sand, grus og sement kommer sjøveien. Når disse bestanddelene fraktes sjøveien, fjernes minst 650 lastebiler fra veiene inn til Oslo. Det reduserer både køer på veiene og luftforurensing, og gir mindre utslipp av klimagasser.

Avstanden mellom Sjursøya og Bjørvika, der Munchmuseet nå bygges, er om lag tre kilometer. Den korte avstanden bidrar ytterligere til å redusere luftforurensning og klimautslipp, sammenlignet med om betong må kjøres fra f. eks. Vinterbro eller Skedsmo til Bjørvika.  

Blir 60 meter høyt 
Til Munchmuseet leverer Norcem spesialsement til søsterselskapet NorBetong, som deretter blander sementen med vann og tilslag (stein, pukk, grus) i havna slik at det blir betong. Hele kontrakten på bygget er på 10 000 tonn betong, hvorav 3000 tonn brukes på glidestøpen. 

I løpet av bare 30 dager skal yttervegger, samt innerveggene helt opp til 13. etasje, glidestøpes i ett. Når bygget står ferdig, vil det rage 60 meter over bakken.

– Vi synes det er både spennende og morsomt at vi får anledning til å levere sement og betong til museet, og vi følger glidestøpen fra dag til dag. Det er ikke mange 13. etasjes bygg sentralt i Oslo som blir reist på 30 dager, sier Kristin S. Kvisvik, kommunikatør i Norcem / HeidelbergCement

Ifølge prosjekteier, Kultur- og idrettsbygg Oslo, er det viktig at all betongen til glidestøpen kommer fra ett sted.

– I denne byggeprosessen er et særdeles behov for at betongen er konsistent og homogen for hver levering. Samtidig gir det en ekstra fleksibilitet og er risikoreduserende at leverandøren ligger i nærheten av byggeplassen. Det er selvsagt også et stort pluss at lokale leverandører er blitt brukt og at vi bruker mindre energi på å få betongen på plass, sier prosjektdirektør Per Egil Steen i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Museet står på betong fra Sjursøya
All betong til grunnarbeidene (9120 kubikkmeter) kommer fra Unicons anlegg på Sjursøya. Av dette er det levert en del spesialbetong.

- Den mest spesielle betongen har blitt iblandet skum for å redusere egenvekten. Skumbetongen virker både som en sammenlimt fyllmasse og stabilisator, og er meget bestandig. Betongen er også levert med spesialresepter for undervannsstøping. Skumbetongen er spesielt viktig for havneområdet i Oslo, da den reduserer risiko for lekkasje ut i havnebassenget, sier Bent Nygren, regionsdirektør i Unicon.

Unicon har også levert betong til mikropeler, som går helt ned til grunnfjellet, og er bærekonstruksjon for hele museet.

Les mer om glidestøping (TU.no) 

Les mer om sementdistributøren Norcem på Sjursøya

Les mer om betongleverandøren Unicon