Kystverkets Prosjekt Innseiling Oslo

Kystverkets utdypingsprosjekt i Oslofjorden er i ferd med å fjerne 24 små grunner, fra Drøbak til indre Oslofjord, for å øke dybden i hovedfartsåra og gjøre sjøferdselen tryggere.

Se Kystverkets prosjektside for info om arbeidet.