Nå tegnes grøntområdet ved Ormsund

Buffersonen er nå over i en planleggingsfase.

Det er kommet inn mange gode innspill til aktiviteter og tilbud i buffersonen ved Ormsund. Nå skal de beste innspillene omsettes på tegnepapiret og realiseres. Til dette arbeidet vil Oslo Havn få bistand fra Bar Bakke landskapsarkitekter, som også vil ha ansvar for videre kommunikasjon knyttet til prosjektet.
 
LEVA Urban design har vært til god hjelp når det gjelder å samle inn innspillene, og lanserte blant annet en egen inspirasjonsside på Instagram («Ormsundgram»), hvor alle som har lyst kan like og kommentere bildene.

Tilrettelegging for bading og sandvolleyball er blant aktivitetene som Oslo Havn ønsker å realisere, og den populære badebryggen på Ormsund skal utvides. Nå skal den bli enda bedre for de badende. På bildet over ser du en skisse over hvordan bryggen kan se ut når den står ferdig. Etter planen skal hele grøntområde ved Ormsund stå ferdig høsten 2017.

Medvirkningsprosessen har tatt tid og innebærer noe senere ferdigstillelse enn først planlagt. En landskapsplan vil bli sendt på høring til sentrale aktører i løpet av senhøsten 2016.

Ett av forslagene som er kommet inn, er å kalle området for «Ormsundenga». Har du forslag til hva grøntområdet kan hete eller spørsmål? 

Kontakt: kjersti@barbakke.no