Ny aktivitet på Ormsund

Ormsund blir en flerbruks havneterminal. En stein- og grusterminal er etablert, og i juni starter et nytt mobilt ansfaltanlegg opp.

På Ormsund skal det håndteres ulike typer sjøveis gods til Oslo. Her kan det komme bulk, stykkgods, masser og materialer til et Oslo som vokser. Det planlegges for mer aktivitet på området. Ormsund er regulert som havneområde, men det vil ikke bli kranbasert containerhåndtering eller skrapjern på terminalen (ref. reguleringsplanen for Sydhavna).

Midlertidig, mobilt asfaltanlegg
NCC skal etablere et nytt, moderne og mobilt asfaltanlegg på Ormsund. Anlegget vil produsere asfalt for lokal veibygging i og utenfor Oslo.

9. juni fikk NCC et vedtak fra Plan- og bygningsetaten om midlertidig stans i oppføringen av anlegget i påvente på en klagebehandling. Les mer om asfaltanlegget.

Kortreist stein til byggebransjen
25. april åpnet Norstone en terminal på Ormsund, som vil forsyne byggebransjen i Oslo med singel, grus og pukk. Varene skipes fra Norstones verk på Tau og Dirdal i Rogaland, og med effektive sjøtransportløsninger ønsker en å konkurrere med masser som i dag transporteres inn til Oslo på bil.

Norstone er en del av Heidelberg Cement Group og er en av Norges ledende leverandører av pukk, sand og grus i ulike varianter. Den nye bulkterminalen drives at nystartede Oslo Stevedore Selskap. Det planlegges et volum på minst 250 000 tonn første år.

- Vi nyter godt av den sentrale beliggenheten til den nye bulkterminalen på Ormsund, sier Lars Erik Marcussen, befraktningssjef i Norstone. - Kjøreavstanden til utbyggingen rundt Bispevika i Oslo sentrum er bare 3 km. Alternativ transport må kjøre fra Ski, Asker og andre steder. Dette gjør at vi har lave transportkostnader og det er bra for miljøet og bra for trafikken rundt Oslo​. Norstone tilbyr på denne måten bulkvarer med rask leveranse og gunstig transport, tilføyer han.

Avhengig av omsetningen vil Norstone motta et bulkskip nesten hver uke på Ormsund. Skipene har segregerte rom for ulike produktvarianter. De losses med egen kran og lasten omfordeles på terminalen og lastes på lastebiler med egen bulklaster på hjul.

Norstones terminal med båt nær 704 x302

Ormsund tømmes for kraner. De fire stablekranene på Ormsund er solgt, og fjernet. Containerkranen vil legges ut for salg.

Siste containerbåt forlot Ormsund i desember etter 33 års drift på terminalen. Nå er alle containere samlet på containerterminalen på Sjursøya, Yilport Oslo.

Oslo Havn- støyregler og støyskjema:
Se info om støy og støyregler i Oslo havn.
Oslo Havn har faste rutiner på viktige områder som kan forebygge støy. Send din klage via vårt støyskjema slik at klagen blir registrert og vi sikrer oppfølging, samtidig som vår støyrådgiver får et automatisk varsel.