Ny havnemekling fastsatt

NHO LT og Norsk Transportarbeiderforbund har berammet nytt meklingsmøte 23. september, med meklingsfrist kl.24:00.

Varsel om plassfratredelse vil foreligge senest 19. september, og en streik vil tidligst kunne iverksettes ved meklingsfristens utløp.

Partene møttes til de første tariffforhandlinger 16. og 17. august, men ble enige om å ta en pause i meklingen for å innhente mer informasjon. Det er Rammeavtale om fastlønn, Sør- og Nord- Norgeavtalen og havneoverenskomsten som det forhandles om.

En streik vil kunne ha konsekvenser for de operatører i Oslo havn som mottar tjenester fra OBF (Oslo Bryggearbeideres Forening) Losse- og Lastekontor.

I Oslo havn utfører OBF Losse- og Lastekontor havnetjenester for bl.a Norsteve som tilbyr terminaltjenester og lagring for ulike typer stykkgods på Filipstad og Celsa Armeringsstål / Toten transport sin metallgjenvinningsterminal på Grønlia.

Kontakt:

Bernt Stilluf Karlsen, styreleder Oslo Havn KF mob 928 21 808