Ny kunst i Oslo havn

Flere kunstnere har satt sitt kunstneriske preg på havnepromenaden den siste tiden.

Skur 34 og 28 har fått et realt løft med urban gatekunst av Hilde Bugge, også kalt «Fru Bugge», Mikael Noguchi og Kim «SinnSykShit» Larsen.

Utsmykning av havnepromenaden er en del av Oslo Urban 2016- prosjektet, som har fått støtte av Kulturetaten.

I juni vedtok Oslo bystyre en handlingsplan for gatekunst i Oslo 2016-2020. 

- Handlingsplanen skal styrke og legge til rette for gatekunst i Oslos offentlige rom og der folk bor. Målet et at gatekunst som kunstform skal bli anerkjent på lik linje med andre kunstformer, sier avdelingsdirektør i kulturetaten Karianne Kampevold Sætre.

Oslo Havn som grunneier har bidratt med å stille skurene til rådighet for kunstnerne. Kunst er viktig for Oslo Havn. 

- Vi ønsker å legge til rette for både havneaktivitet og publikum på havnepromenaden, og samarbeider både med kommunale og private aktører for få dette til. Flere tiltak er gjennomført og kunst, både permanente og midlertidige installasjoner, er et viktig virkemiddel for å skape positive opplevelser på promenaden, sier eiendomsdirektør i Oslo Havn Åsa Nes. 

Hilde Bugges verk «BeCoolClub» (se hovedbilde) har fått plass på kortveggen til restaurant «Solsiden», og er en urban kollasj som i hovedsak består av plakater og billboards som hun har hentet fra storbyer verden over.

Mikael Noguchi og Kim Larsen er urbane graffitikunstnere og bruker spraymaling i sin kunst.

Mikael Noguchi_704.jpg

Mikael Noguchis verk på skur 34.

Kunsten har allerede blitt lagt merke til. Mange har tatt turen nedom havnepromenaden for å se kunsten med egne øyne og dele bildene på Instagram. NRK Østlandssendingen har også omtalt kunsten.

Og mer kunst skal det bli, så følg med!

  Kim Larsen_704.jpg

Kim Larsens verk på skur 28.

Les om kunsten i Oslo havn.

Les mer om Oslo Urban Festival 2016.