Ny service til cruisebåter

Denne høsten blir ny avløpsløsning testet på Søndre Akershuskai.

Nå kan cruisebåter som legger til Søndre Akershuskai sende avløpsvannet sitt til det interkommunale renseanlegget i Asker i stedet for på havet. Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo Havn og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

I forbindelse med bygging av nytt kaianlegg på Søndre Akershuskai ble det lagt nye rør under kaien, som er koblet på Vann- og avløpsetatens rør, og som leder til påslippet i Kongens gate. Derfra ledes vannet til Norges største renseanlegg, VEAS'anlegg, på Bjerkås i Asker.

Nye cruisebåter er bygget med omfattende renseanlegg om bord, som renser avløpsvannet før det går ut i havet. Det er likevel strenge regler for hvor dette kan gjøres.

Oslo Havn vil fortsette å teste løsningen på cruisebåter som legger til Søndre Akershuskai resten av sesongen og regner med å være i full drift fra neste år. I 2017 er det innmeldt 101 cruiseanløp til Oslo.

Avløpsløsning2.jpg Foto: André Strand, Oslo Havn.