Ormsundveien 9 rives

Det tidligere administrasjonsbygget i Sydhavna skal rives, og gi plass til den nye buffersonen på Ormsund.

Bygget vil rives så fort det er praktisk mulig,  som etter planen vil si våren / sommeren 2017. Dette gir anledning til å bygge ut buffersonen på Ormsund i ett, med unntak av tomten som i dag brukes av Follobanen.

Bygget har fungert som administrasjonsbygg for Oslo Havn i Sydhavna, og også huset andre havneaktører.