Oslo Havn ønsker ikke havneforbud

Av hensyn til miljø, forurensing og til havna og næringslivets behov går Oslo Havn imot forslaget om forbud mot foredling av gods på Sydhavna i en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten i dag.

Oslo er blant Europas raskest voksende byer som trenger betong, asfalt og byggematerialer til en befolkning som skal leve, bygge og bo. Hele en tredjedel av alt godset som kommer sjøveien til Oslo, over to millioner tonn, skal til bygge- og anleggsbransjen. Dersom dette skulle fraktes inn til Oslo på vei ville dette utgjøre nesten 70.000 lastebiler, som så skulle kjøre ut igjen av Oslo.

- Da blir det feil medisin av Plan- og bygningsetaten å foreslå å begrense bearbeiding og foredling av viktig gods i havna til byggebransjen  -  med kort reisevei til byggeplasser til boliger, museer og næringsliv. Dette vil føre til vanskeligere kår for næringslivet, mer trafikk på veiene og økte luft- og klimautslipp, sier Schjerva.

Oslo by har satt seg mål om å halvere klimagassutslippene innen 2020, og å være en nullutslippsby innen 2030.
- Forslaget til å begrense aktivitet som naturlig hører hjemme i en havn er i stikk i strid med byens klimamål. I Oslo kommunes klimastrategi er det nettopp uttrykt mål om å overføre gods fra vei til sjø, ikke motsatt. Oslo Havn mener det viktigste vi kan gjøre for mindre klimautslipp er mer sjøtransport. Havn tett på byen er smart for miljøet fordi sjøtransport halverer klimautslipp og vi unngår kø og utslipp fra flere lastebiler på veiene i og rundt Oslo, sier styreleder Roger Schjerva.

Norges største og mest moderne havn
Et Oslo som vokser trenger en effektiv havn, og Oslo har i Sydhavna, beliggende øst i byen ved Mosseveien fått Norges største og mest moderne havn. Hit kommer forbruksvarer i containere, våtbulk som olje og bensin, tørrbulk som korn, salt og sement, importerte biler, skrapjern og jernprodukter til gjenvinning og andre typer gods som kommer med skip til Oslo.  Sydhavna er et transportknutepunkt for hele Oslo-området, og halve Norge nåes innen tre timers kjøring.

Plan- og bygningsetatens forslag til forbud mot nye tiltak i store deler av Sydhavna for virksomheter med karakter av industri, foredling av materialer eller produksjon har vært ute på høring til 9. desember. Forslaget vil senere behandles av byrådet og byutviklingskomiteen.

Kontaktinformasjon:
Roger Schjerva, styreleder i Oslo Havn KF, mobil: 901 03 661