Oslo Havn signert avtale med Securitas

Securitas vil levere sikkerhets- og vakttjenester til Norges største havn de neste årene.

Oslo Havn og Securitas signerte kontrakten 9. desember, og avtalen trer i kraft fra 1. januar 2017 og ut 2018, med opsjon på 1+ 1 år. Anskaffelsen har en anslått verdi på ca 5 millioner kr over fire år.  

- Som Norges største havn har vi hele tiden søkelyset på oss både fra publikum og myndigheter når det gjelder beredskap og sikkerhet. Vi har forventninger til at Securitas blir en aktiv bidragsyter i utviklingen av sikkerhet og beredskap i Oslo havn, forteller fungerende trafikkdirektør ved Oslo Havn, Camilla Furuholmen.

Bilde: Fungerende trafikkdirektør Camilla Furuholmen og avdelingssjef John Sørbo i Securitas.