Oslo Maraton 2016

Lørdag 17. september går et av Norges største løp, BMW Oslo Maraton, av stabelen.

25.000 deltakere er ventet å løpe gjennom Oslos gater. Dette vil få trafikale konsekvenser.

Alle som ikke absolutt må kjøre i Oslo sentrum lørdag 17. september oppfordres om å la bilen stå og benytter seg av kollektivtransport eller å gå/sykle.

Se Ruter.no for mer informasjon om kollektivtransport denne dagen.

Ring 1, Ring 2 eller Ring 3 vil ikke bli berørt av løpet, så her vil trafikken gå som normalt.

Sperringer
Bilkjøring i løypa er forbudt. Natt til lørdag vil det settes opp sperringer langs med hele løypa. Det betyr at også veier og parkeringsplasser som munner ut i løypa vil bli sperret. Forbudet gjelder også beboere med oppkjørsel eller garasje som munner ut i løypa.

Parkeringsrestriksjoner
Det vil også innføres parkeringsrestriksjoner i området. Hele løypa vil bli skiltet med «stopp forbudt»-skilt og alle biler som er parkert her vil bli tauet bort.

Vi oppfordrer beboere om å følge med på skilting i sitt nærområde. Skiltene vil bli utplassert i god tid før løpet, iht. gjeldende regler.

Beboere som blir sperret inne og som trenger å komme seg ut med bil, oppfordres om å parkere utenfor løypa i god tid før sperringene settes opp.

Krysningspunkt
Det vil ikke være mulig å krysse løypa noen steder i traséen med bil.  Som gående vil det være flere steder der løypa kan krysses.

Det vil settes opp fem gangbroer der publikum kan krysse:

  • Egertorget
  • Vestbanen/Aker Brygge/Nesoddbåtene
  • Operaen ved krysset Operagata/Langkaia
  • R. Amundsens gate. Adgang/utgang Spikersuppa
  • Rådhusgata

Dersom du har spørsmål om fremkommelighet, ring: + 47 45 91 43 30.

Løpet starter kl. 09.00 og vil holde på til ca. kl. 18.45. Se løypekart her. 

Les mer om arrangementet på nettsidene til BMW Oslo Maraton: http://oslomaraton.no/no/