Planlegger plasthaller på Ormsund

Ormsund skal bli en flerbruksterminal som skal håndtere ulike typer gods, og det planlegges nå å sette opp plasthaller for stykkgods og bulkvarer på deler av området.

Plasthallene vil være for godstyper som har behov for å være under tak, men vil også fungere som en skjerming mot omgivelsene.

Reguleringsplanen setter en høydegrense på 18 meter for bygg/haller på området. Plasthallene som er planlagt vil ha en høyde på åtte til ti meter og kan bli midlertidige. Oslo Havn vil vurdere behovet for skurene etter hvilke godstyper som er naturlig å ta inn over Ormsund i henhold til gjeldende regulering, forskrifter og krav.

Oslo Havn ønsker avtaler som strekker seg over lengre tid på Ormsund, for å sikre stabilitet og forutsigbarhet for omgivelsene.