Reduserer energiforbruket med 30 prosent

Nye, moderne og miljøvennlige cruiseskip, som de nyeste skipene til TUI Cruises, viser hvordan passasjerkomfort, luksus og miljø kan gå hånd i hånd.

TUI Cruises’ Mein Schiff 3, 4 og 5 forbruker 30 prosent mindre energi enn sammenlignbare cruiseskip av tilsvarende størrelse , blant annet ved hjelp av et avansert energisparingssystem og lyskontrollsystem.

Også luftforurensingen blir mindre. Med et kombinert eksosrensesystem reduseres utslippene av svovel med 99 prosent, NOx med 75 prosent og partikler med 60 prosent. 

Om bord på de nye skipene renses ikke bare det mest skitne spillvannet (black water). Også mindre forurenset vann (gray water), som vaskevann, renses om bord. I tillegg har skipene et omfattende system for kildesortering.

Den teknologiske utviklingen i kombinasjon med at rederiene tar i bruk nye og mer miljøvennlige skip vil bidra til at fotavtrykket på miljøet blir mindre og at Norge når klimamålet om 40 prosent reduksjon av klimagasser innen 2030.

Oslo Havn er en tilrettelegger og pådriver for mer miljøvennlig cruisebåttrafikk og sjøtransport, og premierer miljøvennlige skip som kildesorter og oppnår høye miljøscore i internasjonale registre med lavere havneavgifter.

Nytt avløpssystem
Denne høsten tester Oslo Havn et nytt avløpssystem på Søndre Akershuskai. Fra neste år vil dette være tilgjengelig for alle cruiseskip som legger til kaien, som en ekstra service til skipene.