Sement-kongen på Sjursøya

Norcem er Norges ledende sementleverandør. Fra Sjursøya distribuer selskapet sement til bygging av infrastruktur og kulturbygg i en av Europas raskest voksende byer.

Fra sementsiloen på Sjursøya distribueres om lag 350 000 tonn med sement. Det tilsvarer 600 000 m³ med betong som skal brukes til bygging av blant annet nytt Nasjonalmuseum, nytt Hovedbiblioteket og Follobanen i årene som kommer. Fra tidligere har sementen (betongen) fra Sjursøya blant annet blitt brukt til senketunnelen under Bjørvika og ny hopparena i Holmenkollen.

Norcem distribuerer sement fra 24 store og noen små sementsiloer (stasjoner) rundt om i landet. De fleste ligger i nærheten av sjøen. Beliggenheten er ikke tilfeldig, i følge regionleder Jan Kjellin i Norcem.

– Det er grunnleggende for vår virksomhet at vi har tilgang på havner og at vi har silostasjoner i nærheten av kaikanten, hvor bulkskipene legger til. Et bulkskip rommer opp til 9 400 tonn med sement, mens en lastebil rommer 35 tonn. For oss er det derfor både praktisk og lønnsomt å frakte sement sjøveien – og det er bra for miljøet, sier Kjellin.

Norcem_bulkskip.jpg

Bulkskip og lastebiler utenfor sementsiloen på Sjursøya (foto: André Strand).


Bytter ut kull med spesialavfall
Norcem er del av et pilotprosjekt for CO2-fangst. I tillegg har selskapet gjennom mange år økt bruken av alternative brensler for å redusere bruken av kull ved sementfabrikken i Brevik. Utslippene av CO2 har blitt vesentlig redusert, og er blant de beste i verdenssammenheng, ifølge selskapet. 

– Til produksjonen av sement brukes en 60 meter lang roterovn som holder 1400 grader celsius. Det krever mye energi. Vi har redusert kullforbruket med 60 prosent og erstattet det med avfallsbaserte brensler som næringsavfall og bearbeidet farlig avfall. Fabrikken har også et omfattende rensesystem, og utslipp av støv og andre stoffer er vesentlig redusert sammenlignet med tidligere tider, sier Kjellin.

JanKjellin_Norcem.jpg

Regionleder Drift Øst, Jan Lasse Kjellin, Norcem (foto: André Strand).