Slik drives Norges største containerterminal

Sjursøya-terminalen er ikke bare Norges største, den er også Norges mest moderne og effektive.

Det er Yilport Oslo som driver Containerterminalen for Oslo Havn. Det har de gjort med stø hånd siden de overtok driften i februar 2015.

Terminalen har kapasitet til å laste og losse 300 000 TEU i året. Det tilsvarer om lag 185 000 containere. For å møte den voksende etterspørselen vil Yilport bygge ut kapasiteten på terminalområdet til 400–450 000 TEU innen ti år.

Containerterminalen, som rommer 137 dekar, forsyner Oslos voksende befolkning med alt den trenger.

Forbruksvarer, gods, råvarer, matvarer og byggematerialer kommer inn i store mengder via sjøveien, og erstatter transport med lastebiler på veiene, som ville gitt mer luftforurensing målt i tonnkilometer, sier General Manager i Yilport Oslo, Chris Halligan. 

Kraner på strøm
Oslo Havn har fire containerkraner (SSG) og åtte stablekraner (RTG) som alle går på strøm.

For ett år siden fikk Containerterminalen to nye kraner, som er langt mer moderne og effektive enn sine forgjengere.

De nye kranene utfører prosesser raskere, er mer stillegående og kraftigere. Kranene løfter 64 tonn, som gjør at de kan løfte to 20-fots containere samtidig. Dermed går lastingen og lossingen mye raskere. Det gjør at skipene ikke trenger å ligge like lenge til kai som tidligere, og gir mindre lokal forurensning, sier Halligan.

Yilport_kraner.jpg
De nye kranene fra Konecranes løfter 64 tonn (foto: André Strand).


Mer effektivitet og mindre forurensning
Yilport har ambisjoner om å bli mer effektiv og miljøvennlig i årene som kommer.

- I august får vi miljøvennlige stortrucker, som forbruker 40 prosent mindre drivstoff enn de gamle. Og flere miljøtiltak er underveis.

Les mer om Oslo Havns godsterminaler.