Søker leietakere til skur 28

Oslo Havn ønsker å videreutvikle det maritime havnekulturmiljøet på Akershusstranda, og gjøre en av havnepromenadens mest attraktive områder foran rådhuset mer publikumsrettet.

Vi søker derfor etter profesjonelle og driftige utviklere og leietakere til å skape utadrettet publikumsvirksomhet i Skur 28 med tilhørende uteareal, eventuelt inkludert virksomhet i «Pappabuene».

Fellesvisning: Fredag 30. september 2016  kl.12 og mandag 17. oktober kl.12
                       Oppmøte ved Skur 28, Nordre Akershuskai.

Søknadsfrist: Onsdag 30.november 2016 kl.12

Dagens veteranbåthavn og tilhørende aktiviteter på Nordre Akershuskai skaper en positiv stemning og maritim atmosfære av havn møter byen, som vi fortsatt ønsker skal prege området. Vi ønsker et tilsnitt av maritim karakter og kultur, som kan nå et bredt publikum hele året.

 - Vi er åpne for gode ideèr, og nytenkning. I skur 28 kan vi se for oss alt fra en formidlingsarena for musikk, kunst og kultur til kafè, fest og konferanselokale eller et slags «havnas hus» som kan formidle Oslos maritime historie. Det ligger flere restauranter i området, og vi ønsker at skur 28 skal inneholde noe mer enn bare et spisested,  sier eiendomsdirektør i Oslo Havn KF, Åsa Nes.

Utlysningen er en del av Oslo Havns arbeid med å vitalisere og åpne havnefronten langs Oslo sentrum for by- og folkeliv i kombinasjon med havnerettet virksomhet. Stadig større deler av havnefronten er de siste ti år gjort tilgjengelig og attraktive for publikum. I 2015 åpnet Oslos havnepromenade langs hele sjøfronten.
Nordre Akershuskai 704 pix
Nordre Akershuskai.

To modeller
Oslo Havn ser på flere modeller for utvikling av området som omfatter Skur 28 og «Pappabuene».

Alternativ 1: For skur 28 alene
Alternativ 2: For skur 28 og Pappabuene samlet.
(Presisering: Framtidig drift av Pappabuene alene er ikke et alternativ i utlysningen. I alt 2 som inkluderer Pappabuene, kan Pappabuene fremdeles driftes for ren servering i eksisterende konsept. )

Det kan også tilbyes en kaiplass for et verneverdig/vernet fartøy i samråd med Oslo Maritime Kulturhavn.  Fartøyet må kunne seiles på sommeren, og driftes aktivt mot publikum hele året. 

Opptil 15 års leie
Vi kan tilby en leieavtale med varighet på 10 år, med opsjon fra 5 år.

Skur 28 er oppført i 1949 som vareskur for lokal- og kysttrafikk. Skuret har en grunnflate på 227 m2, og er bygget i betong. Skuret har ingen offentlig vernestatus, men blir i Oslo Havns kulturminneplan
beskrevet som interessant. Oslo Maritime Kulturhavn bruker i dag skuret til møte- og forsamlingslokale, samt lager. De vil konsentrere sin virksomhet i naboskuret, skur 29.

Skur 28 krever en total bygningsmessig og –teknisk oppgradering. For leietaker ser vi for oss at planlegging av framtidig drift og prosjektering av nye fysiske løsninger for Skur 28 kan starte opp 2. kvartal 2017 og ombygging/rehabilitering tidligst 4. kvartal 2017 med oppstart av drift vår/sommer 2018. Gjeldende leiekontrakt for Pappabuene går ut 30.9.2017. 

Økonomiske rammer
Prosjekter for de ulike alternativene skal gjennomføres av ny leietaker og driver i samråd med Oslo Havn KF. Oslo Havn KF skal godkjenne alle planer og ombygginger i forkant av søknad om offentlige tillatelser.

Det forutsettes at leietaker er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen, samt står for den økonomiske risikoen for bygningsmessige og  –tekniske utbedringer/renovering/ombygging og vedlikehold

For mer info - kontakt:
Åsa Nes, eiendomsdirektør Oslo Havn KF mob 913 40 870 - mediekontakt
Kjersti Olsen, sivilarkitekt Oslo Havn KF, prosjektleder mob  415 01 815  kjersti.olsen@ohv.oslo.no

Utlysning: Utvikling og drift av skur 28

Reguleringsbestemmelser Akerhusstranda

Reguleringskart Rådhusplassen og Akershusstranda

Landskapsplan, Nordre Akershuskai

Plan og fasader, Pappabuene, paviljong 1

Planriss og fasader, Pappabuene, paviljong 2 og 3

Situasjonsplan, Nordre Akershuskai

Situasjonsplan, 2011

Skur 28, fasade og snitt

Skur 28, fasade

Skur 28, fasade, plan, snitt

Skur 28, snitt

Pappabuene mot sjøen 704 pix
Pappabuene.