Søker proff utvikler/drifter til skur 40 på Vippetangen

Oslo Havn søker driftig aktør til å skape utadrettet publikumsvirksomhet med folkelig profil på Vippetangen, «midt» på Oslos 9 km lange havnepromenade.

Vi søker etter en seriøs aktør som har forslag til et bærekraftig driftskonsept, og som til fulle kan utnytte Vippetangens unike beliggenhet og samtidig supplere Fjordbyen med nytt innhold.
Intensjonen er å skape mer liv og røre på Vippetangen, og høste erfaringer  til byutviklingen som vil komme. Vi etterlyser kreative forslag som kan gjøre Vippetangen til en «attraksjon» i Oslo.

Skuret har en flott og solrik beliggenhet ved kaikanten ytterst på utstikker III på Vippetangen, med Danskebåten, Fiskehallen og kornsiloen som nærmeste naboer.

Skuret ligger 1 km fra rådhuset og Oslo S, med bussforbindelse til Oslo S.  

Skuret, som er et kaldtlager, er ca 1000 m2 (gulvareal). Det vil i tillegg være mulighet for å leie et ca 450 m2 ute.

Leieperioden er på 5 år (2016-2021) med mulighet for forlengelse.

Det ønskes primært helårsrettet drift.

Vår ambisjon er at ny leietager kan åpne for ny drift høsten 2016/våren 2017

Fellesvisning: mandag 22. februar kl.10

Søknadsfrist: 1. april 2016 kl.10

Søknad med komplett forretningsplan og illustrasjoner sendes:

postmottak@hav.oslo.kommune.no

For spørsmål eller nærmere info kontakt:
Erlend Pehrson    erlend.pehrson@ohv.oslo.no 

Prospekt /utlysningstekst

Flyfoto

Plantegning

Reguleringsbestemmelser

Uteservering

Ledningsnett

Ledningsnett

ISPS -område

 

Flyfoto med skur 40 og HP 702x400 pix

Skur 40 Vippetangen 702x500 pix