Stanser asfaltanlegg inntil videre

Plan - og bygningsetaten har fryst oppføringen av anlegget til klage er behandlet.

NCC fikk 9. juni et vedtak fra Plan - og bygningsetaten om midlertidig stans i oppføringen av anlegget. 

Plan - og bygningsetaten har mottatt klage fra Selskapet til Bekkelagets vel på tillatelsen.