Stanser nattarbeid på Ormsund

Oslo Havn KF stanser nåværende utskiping på natt i regi av NOAH fra Ormsund.

NOAH har siden 24. april skipet ut masser fra Ormsund til Langøya utenfor Holmestrand.

Vi har mottatt flere naboklager og ser at denne type aktivitet med transport og utskiping på natten ikke er forenlig med nåværende lokalisering. Vi har derfor valgt å stanse denne aktiviteten. Vi beklager på det sterkeste til naboer som har blitt plaget med støy de siste ukene, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Ormsund skal bli en flerbruksterminal. Vi tar med oss de tilbakemeldinger og erfaringer vi har gjort til nå i vårt videre arbeid med å fylle området med ny havneaktivitet.

Snarlig nabomøte
Vi vil invitere til et nabomøte i nærmeste fremtid hvor vi vil informere om hva som vil skje på Ormsund.