Store klimagevinster med sjøtransport

Energiforbruket og CO2-utslippene reduseres med minst 40 prosent, ifølge ny DNV GL- rapport.

Mer gods fra vei til sjø vil gi store klimaeffekter. Rapporten viser at sjøtransport har et vesentlig lavere energiforbruk og klimautslipp enn bilbaserte transportsystemer for de samme godsmengden.

- Sjøtransporten er den mest klimavennlige transportformen. Det vil bli mindre køer, færre ulykker og redusert veislitasje. Dette gjør godsoverføring til et klima- og transportpolitisk kinderegg,  sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Rapporten ble lagt frem på et seminar i regi av Nærskipsfartsgruppen i Rederiforbundet 16. november. Blant innlederne er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).

Les også:
Sjøtransport kan erstatte 300 000 trailere (Teknisk Ukeblad)