Støyskjema

Oslo Havn har faste rutiner for å forebygge støy. Benytt vårt støyskjema ved klager om støy.

Send din klage via vårt støyskjema slik at klagen blir registrert og vi sikrer oppfølging, samtidig som vår støyrådgiver får et automatisk varsel.