Varsel: Høy luftforurensning i Oslo

Denne uken er det ventet tidvis høy luftforurensning melder Oslo kommune ved Bymiljøetaten. Les blant annet hvordan DU kan bidra for å redusere luftforurensningen.

For de fleste innebærer dette ingen umiddelbar helsefare, men enkelte med for eksempel luftveislidelser bør ta forholdsregler. Barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Dette kan DU gjøre for å redusere luftforurensningen:

• La bilen stå
• Bruk kollektive transportmidler, sykle eller gå
• Reise utenom rushtid
• Samkjøring –kan du kjøre sammen med noen?
• Hjemmekontor
• Sørg for riktig fyring i peis og vedovn ved å bruke tørr ved, ha god trekk og unngå
sprengfyring

Eksos og svevestøv
Den tidvis høye luftforurensningen skyldes eksosutslipp og svevestøv fra vedfyring. De høyeste konsentrasjonene av eksos ventes i forbindelse med rushtidene
og tidlig på kvelden, særlig langs de mest trafikkerte veiene (hovedfartsårer som Ring 3, E6 og E18, samt Ring 1, Ring 2 og tilsvarende). På ettermiddagen og kvelden ventes det også høye verdier av svevestøv fra vedfyring over større områder av byen (spesielt innenfor ring 3).
 
Bedring mot helgen
Den samme værtypen er ventet til og med torsdag. Mot helgen er det ventet mildere vær og mer vind, og dermed en bedring i situasjonen.

Oppdaterte målinger kan ses på www.luftkvalitet.info/oslo.
 
Hva innebærer et varsel om høy luftforurensning?

Situasjoner med høy luftforurensing kan oppstå brått og vare i korte eller lengre perioder, og påvirkes av vær- og vindforhold. Med høy luftforurensning menes luftforurensning over større områder, i områder med flere enn ca. 20.000 eksponerte og med varighet i to dager eller mer.

Hvor forurenset luften er, angis ved fire varslingsklasser: Lite, Moderat, Høyt og Svært høyt.

Les mer om varslingsklasser og helserisiko på http://www.luftkvalitet.info/home/Varslingsklasser.aspx
 
Byråden bekymret
Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, er bekymret over situasjonen.

– På vegne av Oslos byregjering vil jeg beklage at vi nå må be folk med luftveisproblemer om å holde seg inne fra de mest forurensede områdene. Det er uakseptabelt at folk blir syke av luftforurensing. Vi vil be alle Oslo-borgerne om å ta advarslene høyst alvorlig, og oppfordrer alle til å la bilen stå så lenge dette varselet lyser rødt, sier Lan Marie Nguyen Berg.
 
Byråden oppfordrer Oslos bilister om å tenke seg om to ganger før de bruker bilen i denne situasjonen.

– Så langt det er mulig vil jeg be bilister om heller å benytte seg av kollektivtransport, sykle eller gå. Om det ikke skulle være mulig, så prøv å sørge for samkjøring med naboer eller kolleger. Dette er en alvorlig situasjon,
som kan være helsefarlig for en rekke mennesker.