Veisalt til Ormsund

GC Rieber Salt med Oslo Stevedore Selskap (OSS) som operatør vil importere veisalt til Ormsund. Første last på 7400 tonn er ventet 7- 8. november.

Veisaltet skal til Østlandsområdet. Saltbåten Timber Navigator ankommer lørdag 5. november fra Tunisia, og starter lossing mandag 7. november kl.07.

Nattarbeid
Saltet vil  losses med kran fra båt til kai, hovedsakelig på dagtid og utover kvelden. Saltet vil mellomlagres på terminalen og tippes over på lastebiler ved hjelp av hjullaster. Lasting og utkjøring av saltet via havneveien vil foregå på kveld og til dels på natt for å unngå rushtid og kø på veiene. Selve lossingen av skipet vil ta ca. to dager, mens utkjøringen av saltet vil skje sporadisk etter behov / etterspørsel. 

Støyreduserende tiltak
Salt er et mykt materiale som i seg selv ikke vil skape støy under lasting. Støyreduserende tiltak er iverksatt som å erstatte ryggealarm på hjullaster med kamera, bevisstgjøring av sjåfører og etablering av kjøremønster som bidrar til mindre rygging og korte kjørebaner på kaia . 
- Vi er bevisste på at vi har naboer tett på. Vi har god dialog med kunden og alle som håndterer lasten for å sikre at vi tar de nødvendige hensyn til omgivelsene. Vi tar med oss kunnskap og erfaringer fra tidligere operasjoner i arbeidet med å få lasten inn over havna til minst mulig ulempe for omgivelsene, sier Åsa Nes, eiendomsdirektør i Oslo Havn KF. 
20161102 Sjaformote OrmsundBildet: Alle involvert i håndteringen av veisaltet var samlet til et møte 2. november for å planlegge for en best mulig operasjon som tar hensyn til omgivelsene. Oslo Havns, miljøsjef Heidi Neilsson, satte fokus på godt samarbeid og bevisstgjøring.

Mere salt
Rieber Salt As planlegger for ytterligere import av salt i løpet av perioden oktober – februar etter behov/ etterspørsel.

Kontakt:

Åsa Nes, eiendomsdirektør Oslo Havn KF mob 913 40 870

Rolf Vidar Grønvoll Aaen, G.C Rieber Salt mob 957 03 774